Aktuális

Az alapítványról

Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató 1992-ben létrehozta az Alapítványt. Szállóigévé vált mondása ,,Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk” intézményünk mottója is egyben. Ezt szem előtt tartva végezzük mindennapi munkánkat.

kz

A Kallós Zoltán Alapítvány egy széleskörű, több lábon álló intézmény, amelynek három fő tevékenységi része van: oktatási tevékenység, közművelődési tevékenység, és a névadó néprajzi gyűjteményének gondozása. Missziónk a magyar népi kultúra továbbörökítése, a szórványmagyarság összefogása, erősítése, Kallós Zoltán hagyatékának gondozása, és az erdélyi népi hagyományok megőrzése, ezek átadása a fiatal nemzedékeknek.

Tudjuk, megmaradásunk titka anyanyelvünk ápolása mellett az énekelt és táncolt kultúrában rejlik. 27 éves munkánk bizonyítja, hogy ez a tárgyi és szellemi hagyaték felfrissített tartalommal átörökíthető. Ezért hisszük, hogy mindazok, akik betérnek Válaszútra olyan útravalót kapnak, ami értékét vesztett korunkba támpont, követendő értékrendet tükröz.

Névadónk, Kallós Zoltán

1926-ban született Válaszúton. Pedagógusi oklevelét Kolozsváron szerezte meg. A népművészet és hagyományok morzsáinak gyűjtését a ‘60-as években kezdte el, azóta számos kiadvány jelent meg gyűjtéseiből. Az erdélyi népi hagyományok átörökítéséért, a szórvány magyarság felkarolásáért és oktatásáért dolgozott. Munkájának gyümölcsét jelenleg Alapítványunk őrzi és adja át a felnövő generációknak. Kallós Zoltán 2018 februárjában hunyt el.

1926. március 26-án született a mezőségi szórványvidéken, a Kolozsvártól 26 kilométerre fekvő Válaszúton. Gyermekévei idején, a vegyes nemzetiségű faluban, anyanyelvével párhuzamosan a román, valamint a cigány nyelvet is megtanulta.

Válaszút után tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban folytatta, majd a sepsiszentgyörgyi Tanítóképzőbe iratkozott, ám pedagógusi oklevelét már Kolozsváron szerezte meg. 1946 és 1950 között tanító volt Magyarvistán. 1951-ben sikeresen felvételizett a Zeneművészeti Főiskolára, ahol többek között Jagamas János tanítványa volt. Jagamas arra ösztönözte, hogy tudatosan folytassa a már kisdiák korában elkezdett gyűjtéseit, amelyeket a kolozsvári egyetemen tartott Gunda Béla néprajzi előadásai is segítették.

A kommunizmus első évei előre jelezték hányatott életét. Családja „kulák”-listára került, ezért 1955-ben jogviszonya a Zeneművészeti Főiskolával megszakadt. Elhivatottsága és szakmai kíváncsisága miatt, illetve tanítói oklevele jóvoltából Moldvába, a Bákó közelében levő csángó faluba, Lészpedre került tanítóként. Itt ismerte meg a moldvai csángók hagyományait, és felismerve az elrománosító politikát, megszállottként kezdte el a Kárpátoktól keletre szakadt magyarok vokális és hangszeres népzenéjének, hagyományainak gyűjtését.

1957-ben betiltották a magyar nyelvű oktatást a moldvai csángó falvakban, azonban nem tudott elszakadni a vidéktől, ezért közel 8 éven keresztül a Gyimes-völgyében, fakitermelésben vállalt munkát. Ezekben az években ismerkedett meg Martin Györggyel és Andrásfalvy Bertalannal, akikkel aztán életük végéig jó barátként és gyűjtőtársként együtt járták Erdélyt, főként Mezőség és Kalotaszeg falvait táncosok, zenészek, énekesek még élő, mindennapi hagyományait, tudását rögzíteni.

A 70-es évektől kezdve jelentek meg egyedülálló balladagyűjteményének kötetei, ám ez távolról sem jelentette a hatóságok általi zaklatások befejezését.

Az 1989 decemberében bekövetkezett változások, a határátlépés megkönnyítése után kezdte élvezni munkája gyümölcsét. Ekkor már, aránylag nyugodtabb körülmények között megkezdhette a gyűjtések rendszerezését és a hangzó anyagok kiadását. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapítványt, amely azóta is számos hagyományéltető tevékenység szervezője és támogatója, a moldvai csángók ügyének egyik pártfogója, továbbá a mezőségi szórványban élő gyermekek oktatásának alap intézménye.

Elsőként egész életműve elismeréseként 1990-ben kapta meg az Életfa-díjat. A magyar állam részéről azóta is folyamatos elismerésben részesült. Hogy csak a legjelentősebbeket említsük, 1996-ban Kossuth-díjas, 2001-ben Magyar Corvin-láncos lett, 2017-ben pedig megkapta a Kossuth-nagydíjat, illetve az Europa Nostra díjat.

Kallós Zoltán végezte a magyar nyelvterületen a legnagyobb népzenei gyűjtést. Gyűjtéseiből hanglemezes válogatások jelentek meg, archív felvételeiből több hangzóanyag-sorozatot szerkesztett és adott ki. Énekesként ő maga is két lemezt jelentetett meg, azzal az elgondolással, hogy „nem vagyok népdalénekes, csak a magyar népdal szerelmese”. Ezzel egyidejűleg lett néprajzi filmek szaktanácsadója, népzenei fesztiválok ünnepelt énekese, előadója.

Az erdélyi és magyarországi táncházmozgalom egyik életre hívója, népzenei és néptánc táborok szervezője. Nevelői hatása rendkívüli jelentőségű, mivel hosszú évek során fiatalok tömegeivel ismertette és szerettette meg a magyar népművészetet. Szakmai tanácsai, útmutatásai több generációt indítottak el és segítettek a zenész, táncos és néprajzos pályán.

A magyar népzenegyűjtés legeredményesebb kutatóját, az erdélyi táncházmozgalom atyját, több száz mezőségi gyermek nagytatáját veszítettük el 2018. február 14-én. Hosszú tartalmas élete és példaértékű munkája utat mutat és erőt ad hátrahagyott családjának, munkatársainak, fiatalabb szakmai kollegáinak. Életútja bizonyítja, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Fájó szívvel emlékezünk, és vidáman anekdotázunk mindannyiunk Zoli bácsijáról.

Díjak:

 • Életfa díj, 1990
 • Válaszút Népművészeti Egyesület díszoklevele, 1990
 • Magyar Művészetért díj, 1993
 • A Kriza János Néprajzi Társaság díszoklevele, 1996
 • Kossuth díj, 1996
 • Pro Minoritate díj, 1997
 • 56-os Érdemkereszt, 1999
 • A Tőkés László Alapítvány egyéni díja, 1999
 • Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díszoklevele, 2000
 • Magyar Örökségdíj, 2000
 • Corvin-lánc, 2001
 • A Határon Túli Magyarok Hivatalának díszoklevele, 2001
 • Szent Imre díj, 2001
 • Iulianus díj, 2003
 • Kölcsey Ferenc díj, 2003
 • A Magyar Művészeti Akadémia díszoklevele, 2005
 • Az Európai Folklór Intézet érme, 2006
 • Vitézi Rend, 2006
 • Hazám-díj, 2006
 • Árpád pajzs, 2007
 • Ezüstgyopár-díj, 2009
 • Magyar Kultúra Lovagja, 2010
 • A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a csillaggal, 2010
 • Köztársaság Elnökének Érdemérme, 2011
 • Jászberény város díszpolgára, 2012
 • Szent Kristóf-díj, 2013
 • Nemzet Művésze díj, 2014
 • Magyar Művészeti Akadémia életműdíja, 2015
 • Kolozs megye díszpolgára, 2016
 • Szent István-díj, 2016
 • A Kriza János Néprajzi Társaság életműdíja, 2016
 • Székesfehérvár tiszteletbeli polgára, 2016
 • Kossuth-nagydíj, 2017
 • Europa Nostra-díj és közönségdíj, 2017

Tagságok:

 • Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja
 • Válaszút Népművészeti Egyesület tiszteletbeli tagja
 • Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja
 • Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
 • Magyarországi Református Egyház tiszteletbeli presbitere

A bibliográfia letölthető az alábbi linken.

 • 1992

  Kallós Zoltán néprajzkutató létrehozta az Alapítványt

  Ezzel egy időben létrejött Válaszúton az első Mezőségi Művelődési Központ és elkezdődött a népzene- és néptánctáborok szervezése.

 • 1998

  Létrejött a Néprajzi Gyűjtemény

 • 1999

  Válaszúton elindult az óvoda és újraindult az elemi oktatás magyar nyelven

  A Válaszúti Iskola pedagógusainak nem titkolt célja, hogy a kötelező tananyag mellett megismertessék és megszerettessék a diákokkal a magyar kultúrát, ugyanakkor magabiztos és kreatív egyéniséggé formálják a fiatalokat.

 • 2000

  Módszertani képzések pedagógusoknak

  Azon gyakorlati módszerek elsajátítását tettük lehetővé, a hazai tantervnek megfelelően, amelyek megkönnyítik mind a tanítás, mind a tanulás folyamatát.

 • 2004

  Bővült továbbképzéseink palettája

  Fiataloknak szóló szakmai továbbképzéseket szerveztünk az Alapítvány profiljának megfelelő témákban.

 • 2007

  Felavattuk a Mezőségi Szórványkollégiumot és Oktatási Központot

  Ez által anyanyelven történő oktatást, étkezést és lakhelyet tudunk biztosítani a szórványban élő gyerekeknek.

 • 2010

  A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény megnyitása

  A Gyűjtemény mintegy 6000 műtárgyat foglal magába, emellett gazdag archív felvételeket és néprajzi könyvtárat tudhat magáénak.

 • 2013

  Elindult Kolozsváron a magyar népzenei oktatás

  Hangszeres népzenei tanfolyamot indítottunk, melyet szakmabeliek tartanak a Zeneiskola diákjainak.

 • 2013

  Mezőgazdasági szakiskola indult Válaszúton

  A képzés olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosít a diákok számára, amellyel elindíthatnak egy gazdaságot vagy a meglévő családi gazdaságot fejleszthetik.

 • 2014

  A Nagysármási Szórványkollégium megnyitja kapuit

  A Mezőségi Szórványoktatási Program részeként létrejött intézmény a Belső-Mezőség kisdiákjainak nyújt minőségi, magyar nyelvű oktatást és teljes ellátást.

 • 2015

  A válaszúti Kézműves ház felavatása

  A népművészeti alkotóház célja a népi mesterségek szakoktatása, a következő területeken: szövés, hímzés, agyagozás, bőrdíszművesség, fafaragás.

 • 2016

  A felsőtöki tangazdaság használatba adása

  A felújított Almási-kúria és a hozzá tartozó birtok és állatállomány a mezőgazdasági szakiskolás tanulók számára lehetőséget biztosít szakmai gyakorlatokra.

 • 2017

  A Néprajzi Gyűjteménynek helyet adó bővített épület átadása

  Ezzel egyidejűleg a megújult kiállítóterekkel bővült népművészeti kiállítást is megnyitottuk. Jelenleg 12 bemutatóterem áll a látogatók rendelkezésére.

Jövedelemadójának 1 és 3.5 százalékával támogathatja a Kallós Zoltán Alapítványt!

A formanyomtatvány kitöltése kevesebb, mint öt percbe telik.

Minden felajánlás számít!

 

 1. Válaszúti Szórványkollégium
  A Zengő ábécé anyanyelven a legszebb. Fontosnak tartjuk, hogy a mezőségi gyerekeknek lehetősége legyen magyar nyelven tanulni.
 2. Nagysármási Szórványkollégium
  A Nagysármási Szórványkollégiumban szebb jövőt szeretnénk biztosítani a kollégiumban magyarul tanuló gyerekek számára.
 3. Mezőgazdasági szakoktatás
  A szakiskolában megtanítjuk diákjainkat a gazdálkodás alapjaira. Célunk, hogy hazaköltözve, otthon gazdálkodjanak és alapítsanak családot.
 4. Tangazdaság
  A Felsőtöki Tangazdaság a gyerekeink és unokáink jövőjéről szól. Tanítjuk, felkészítjük őket, hogy sikeres mezőgazdászok legyenek.
 5. Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény
  A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény őrzi Kallós Zoltán szellemi és tárgyi örökségét. Célunk, hogy ezeket az értékeket ne csak megőrizzük, hanem minél több embernek átadjuk.
 6. Táborok
  A táboraink lehetőséget kínálnak arra, hogy mindenki számára elérhető legyen a mezőségi népzene és néptánc elsajátítása.
 7. Kallós Zenesikola
  A Zenesuliban továbbadjuk és ezzel megőrizzük az erdélyi magyar népzene és népdal ismeretét és szeretetét.
 8. Felnőttképzések
  A Felnőttképzés által hozzájárulunk nemcsak a falu, hanem tágabb értelemben a Mezőség és az erdélyi magyarság hagyományos értékeinek megismeréséhez, átörökítéséhez.

Az adótörvény értelmében minden állampolgár rendelkezhet éves személyi jövedelemadója 2%-ával. Ezt a 3.5 % annak a civil szervezetnek lehet felajánlani, amelyiket támogatni szeretné. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a jövedelemadó 3.5 %-a az államé marad.

Ha az Ön jövedelme egy vagy több fizetésből származik, akkor ki kell töltenie a 230-as formanyomtatványt (230 nyomtatvány). Az itt letölthető űrlap ki van töltve intézményünk adataival. Önnek csak a nyomtatvány I. és II. részét kell kitöltenie adataival, valamint aláírással kell hitelesítenie.

Amennyiben üres formanyomtatványt tölt ki, a támogatandó szervezetre vonatkozó cellákba a következőket kell beírnia:

Denumire entitate nonprofit: Fundatia Kallos Zoltan

Cod de identificare fiscală al entităţii: RO 7528551

Cont bancar (IBAN): RO91 BTRL 0130 1205 D498 67XX

Ha más forrásból származik jövedelme (pl. szerzői jogdíj, átadott javakból származó, szabad szakmai gyakorlatból eredő jövedelem stb.), akkor a 212-es nyomtatványt kell kitöltenie, amelyet szintén letölthet az alábbi linkről.

A dokumentumokat el kell juttatni postai úton ajánlott küldeményként, vagy személyesen az Adóhivatalba. A vonatkozó rendelkezések szerint a nyomtatványokat a területileg illetékes Adóhivatalhoz (ANAF) kell beküldeni.

Magyarországi támogatók is felajánlhatják jövedelemadójuk 1%-át. A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatok:

Intézmény neve: Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány

Adószám: 18108110-1-41

Cím: 1011 Budapest, Corvin tér 8, Magyarország

A nyomtatvány elérhető az alábbi linken.

A Kallós Zoltán Alapítvány 1999 óta Kolozs megye 38, 2012 óta pedig Maros megye 10 településéről származó magyar gyermekek oktatásáról gondoskodik.

Olyan települések fiataljaival foglalkozunk, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, így a gyerekek nem tanulnak meg magyarul írni és olvasni, nem ismerik meg a magyar kultúrát. Intézményünk teljesen civil hátterű. A kollégium működéséhez szükséges anyagi hátteret hazai és határon túli pályázatok, egyéni jövedelemadó felajánlások, magánszemélyek, cégek támogatása teszi lehetővé.

A keresztszülő programba bárki (egyén, intézmény, kisközösség) beléphet, támogatva egy kisdiákot vagy válaszúti intézményünket, amely a gyerekek oktatásáért, ellátásáért felel. A keresztszülőség felvállalása önkéntes, ugyanakkor felelősséggel jár: a Keresztszülő hozzájárul (lehetőségeihez mérten) támogatottjának nevelési- vagy a kollégium fenntartási költségeihez, megismerkedik az itteni munkával, kapcsolatot tart a gyermekkel vagy intézménnyel.

Elérhetőség:
Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

Oktatás

szórványoktatás és felnőttképzések

Oktatási tevékenységeinket két részre bontjuk: szórványoktatás és felnőttképzések.

Az Alapítvány működésének legfontosabb tevékenysége a válaszúti magyar nyelvű oktatás újraindítása volt. A magyar nyelvű osztályok megszűnése, illetve a magyar anyanyelvű gyereklétszám indokolta a Szórványkollégium létrejöttét. Hasonló szórványkollégiumot működtetünk Nagysármáson is.

Megalakulásunkat követően mezőgazdászoknak szóló felnőttképzéseinket is útnak indítottuk. Kínálatunk bővült az évek során: pedagógusoknak, zenészeknek tartunk több alkalmas továbbképzéseket. Emellett 2014 óta működik Kolozsváron a Kallós Népzene Iskola, amely egy hároméves képzés.

Válaszúton 1974-ben szűnt meg a magyar oktatás, 1999-ben azonban sikerült elindítani az óvodát, és újraindítani az elemi oktatást. Ezzel kezdetét vette a Mezőségi Oktatási Program,melynek fő célja, hogy megőrizze a magyar identitást, erősítse a magyarságtudatot, óvodától egészen érettségiig/szakképesítésig biztosítsa a gyermekeknek a minőségi oktatást. Elemi iskolásaink (5-11 éves korosztály) Kolozs megyéből érkeznek, szakiskolásaink (15-18 éves korosztály) Kolozs, Maros, Fehér, Szilágy és Beszterce megyéből.

A Válaszúti Iskola kisdiákjainál a vegyes házasságok, és az őket körülvevő román közeg miatt jelentős nyelvi hátrány, kevert identitástudat alakul ki.

Pedagógusaink kiemelt feladata az alapvető ismeretek átadása mellett, hogy a nyelvi hátrányt csökkentsék, testileg és lelkileg stabil gyermekeket neveljenek, akik tudnak csapatban dolgozni, közösségekben gondolkodni, mernek kiállni magukért, ugyanakkor felelősséget is vállalnak, mernek kreatívak lenni és nagyot álmodni.

A hagyományos tanítási módszert kiegészítik a „Lépésről lépésre” (Step by step) program egyes elemei, amelyek során a diák képessé válik arra, hogy összefüggően beszéljen érzéseiről, terveiről, aktuális örömeiről vagy problémáiról, így érzelmi intelligenciája is fejlődik.

Sajátos programok a kollégiumi foglalkozás keretében

A kollégiumban lakó gyermekek számára biztosítunk délutáni felkészítő oktatási programokat, orvosi ellátást, napi és heti ingáztatást. Folyamatosan segítséget nyújtunk abban, hogy a követelményeknek megfelelően haladjanak a tananyaggal, ügyelünk a hiánypótlásra és a felzárkóztatásra is. A problémákkal küzdő gyerekekkel heti rendszerességgel pszichológus is foglalkozik, hiszen fontos a mentális egészségük megőrzése is. A tanulás mellett pihenni is kell. A társasjátékozás, esti filmnézés, a kisebb kézműves tevékenységek, különféle kirándulások, színházi- és bábelőadások megtekintése mind-mind hozzájárulnak a még tartalmasabb, színesebb időtöltéshez. Ezen kívül népi gyerekjáték oktatáson, illetve tánctanításon, népdaltanuláson vehetnek részt.

 


Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

 

2013-ban megnyílt a Mezőgazdasági Szakiskola, éves szinten 50 diákkal foglalkozunk.

VIII. osztály után az ide beiratkozó tanulók bentlakásos rendszerben egy három éves képzésben vehetnek részt, amelynek kimeneti feltétele a szakdolgozat megírása és a sikeres gyakorlati vizsga letétele.

A diákok olyan elméleti és gyakorlati tudás szereznek, melynek segítségével megélhetést biztosító gazdálkodást indíthatnak vagy folytathatnak a családi birtokon. Az önálló gazdaságok így saját termékeiket a piacra is eljuttathatják. Az oktatás fontos részét képezik a tanulmányi kirándulások, előadásokon való részvétel, hogy a diákok lássák hogyan működnek más gazdaságok, honnan indultak és mi a jövőképük.

Tangazdaság

2016-ban Felsőtökön az Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejött egy olyan tangazdaság, ahol valamennyi mezőgazdasági folyamatot láthatnak és kipróbálhatnak a diákok. A tangazdaság folyamatosan bővül: területileg, felszereltségben, és állatállományban egyaránt.

Jelenleg 350 m² épületet (főépület, istállók, szénatároló) és 7500 m² területet (gyümölcsös, szántó, legelő) foglal magába. A területen lévő, teljeskörűen felújított Almási-kúriában kaptak helyet a tanulók számára kialakított többfunkciós termek, konyha, hálószobák, és pince. Saját gépparkkal is rendelkezik, amellyel minden fontos termelési folyamat is megvalósítható.

 

Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

A nagysármási közösség kérésére, az Alapítvány 2014-ben vállalta a helyi szórványoktatási központ létrehozását, intézményi keretet és hátteret biztosítva a projektnek.

Az itt létrehozandó szórványközpont ugyanolyan oktatási feladatot lát el a Belső-Mezőségen, mint a Kallós Alapítvány, valamint a Téka Alapítvány az Észak-Mezőségen. A szórványkollégium elindításával a sármási oktatási központ is csatlakozott a Mezőségi szórványoktatási programhoz.

A Nagysármási kollégium élete megegyezik a Válaszúti Iskola működési rendjével: biztosított a gyermekek ingáztatása, a hét közbeni teljes ellátása, szállása, a délutáni foglalkozások és kiegészítő programok.

Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

Alapítványunk 2014-ben indított népzene, illetve népi ének tanfolyamot Kolozsváron. 2018 óta Bánffyhunyadon, Magyarpalatkán és Nagyenyeden is várjuk azokat a fiatalokat, akik a népzenét amatőr vagy emelt szinten szeretnék megismerni.

Képzésünk célja olyan népzenészek, népdalénekesek nevelése, akik a szakmai alapokra helyezett elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása után büszkén állhatnak önmaguk és az érdeklődők elé. Az oktatás egyéni és csoportos órák keretében történik. Az érdeklődők választhatnak hegedű, brácsa, nagybőgő, harmonika, cimbalom, citera, furulya vagy népdalszak közül. Tanáraink felsőfokú zenei végzettséggel rendelkeznek, maguk is aktív népzenészek, népdalénekesek.

Vajas Albert
Email: kallosnepzenesuli@gmail.com
Tel.: 0040 741 677 615

Haladó zenészeknek (oktatók, aktív zenészek) Mesterkurzus néven szervezünk képzéseket, melyek során egy adott tájegység stílusbeli sajátosságaival ismerkedhetnek meg.

Jelenleg Mezőségi kézműves műhely tanfolyamokat (bútorfestő, népi ékszerkészítő, mezőségi szövő és mezőségi hímző tanfolyam) tartunk, melyet a Hagyományok Háza Hálózat Erdély és az Alapítvány közösen indított el. A 60 órás tanfolyam célkitűzése olyan tárgyak létrehozása, melyek a hagyományos mintakincseket, a tájegységek motívumait felhasználva a mai háztartásunkban, mindennapjainkban is használhatók. A képzés tananyagát a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény műtárgyaira alapozzuk, az oktatók a Hagyományok Háza munkatársai, népművészeti egyesületek vezetői.

Jelenleg aktuális képzéseink:

Mezőségi Kézműves Műhely – Népi bőrműves tanfolyam Bővebben

Mezőségi Kézműves Műhely – Növényi festés és tarisznyaszövés tanfolyam Bővebben

Mezőségi Kézműves Műhely – A népművészeti anyanyelv elsajátítása vizuális neveléssel és játékkal óvodás és kisiskolás korban Bővebben

Mese szóval – Bevezetés az élőszavas mesemondásba Bővebben

Archív:

Pedagógusok számára az egyik felnőttképzésünk a Népi játékok és kismesterségek oktatója címet kapta. Célja a hagyományos népi kultúrának gyakorlati és elméleti megismertetése, iskolákban, órák utáni tevékenységek keretében gyakorlatba ültetése.

A másik, szintén pedagógusoknak szóló képzésünk, a Mesterfogások, az oktatási módszertanra fókuszál (mérésmetodika, rajz technikák alkalmazása az iskolában, óvodában, tantervek olvasása és értelmezése, nyelvek/matematika integrált tanítása és gyakorlati bemutató). Célja, hogy a pedagógusok elsajátítsák a hazai tantervnek megfelelően, osztályokra és témákra lebontva a gyakorlati módszereket, eljárásokat, amelyek megkönnyítik a tanítási folyamatot.

Néphagyomány és művészet az intézményes oktatásban képzéseink alatt a résztvevők különböző tájegységek népi énekeit, játékait, táncát sajátíthatják el, illetve azok módszertani alkalmazását óvodában, iskolában. A képzést kézműves foglalkozások egészítik ki.

Mezőgazdálkodók számára szervezett szakképzés és szaktanácsadás is zajlott az Alapítvány és a Kolozs megyei Magyar Gazdák Egyesületének szervezésében. A képzés nemcsak előadások sorozatát jelentette, hanem gyakorlati oktatást is: tanulmányutakat szerveztünk, jól működő, jövedelmező gazdaságokat látogattunk meg, követendő példákat mutatva a mezőségi gazdáknak.

 

Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNY

A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény 2010-ben nyílt meg a nagyközönség számára. A tárgykészlet magját Kallós Zoltán tárgyi néprajzi gyűjtései adják, melyeket tisztaszobákon keresztül ismerhet meg a látogató.

A magángyűjtemény, mely megközelítőleg 6000 darabot foglal magába, területi lefedettség tekintetében a mezőségi, kalotaszegi, gyimesi és moldvai magyarságot foglalja magába. Emellett az erdélyi román és szász lakosság tárgyi kultúrája is jelentős számban megtalálható.

A raktáraknak és a kiállításnak otthont adó épület 2017-ben nyerte el jelenlegi formáját. A raktárakban kap helyet a textil- és viseletgyűjtemény, a kerámiagyűjtemény, a bútor-, fa- és fémgyűjtemény. Ezenkívül fotóarchívum, nagyszámú népzenei és audiovizuális felvétel valamint néprajzi könyvtár áll az érdeklődők rendelkezésére.  A Kallós Alapítvány kiadványai által igyekszünk mindezeket minél szélesebb körben elérhetővé tenni.

A néprajzi kincseket tárlatvezetések során élvezhetik a látogatók, illetve külön megrendelés esetén gyermekcsoportok számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartunk.


Időszaki kiállításunk virtuális térbe költözött. Az Élő Népművészet XVII. Országos Népművészeti Kiállítás Erdélyi Régió virtuális kiállítását a www.elonepmuveszet.ro címen tekinthetik meg!

 

Közlemény: Kedves látogatóink figyelmébe: 2024 április 12. – 2024.április 14.  között a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt rovartalanítás miatt zárva van. Megértésüket köszönjük. 

Minden érdeklődőt arra kérünk, hogy a zökkenőmetes látogatás és kellemetlenségek elkerülése végett látogatási szándékát MINDEN ESETBEN  – vagy a +40746309057-es telefonszámon vagy pedig a muzeum@kallos.org.ro e-mail címen a nyitvatartási időben – jelezzék!

Egyszerre  maximum 25 fő tartózkodhat a gyűjteményben, a látogatási idő maximum 45 perc. Nagyobb csoportok esetén kérjük számoljanak a megnövekedett látogatási időtartammal, amit kollégánk a telefonos bejelnetkezés során is el fog mondani.

A gyűjtemény nyitva tartási ideje:

kedd – vasárnap: 09:00 – 16:00
hétfő: zárva

2024 – ben a múzeum zárva van  a következő napokon:

Január 24. Szerda (Románia nemzeti ünnepe)
Március 29. (Nagypéntek)

Március 30. (Nagyszombat)
Március 31. (Húsvét vasárnap)
Április 1. (Húsvéthétfő)

Április 2.(Húsvétkedd)
November 30. Szombat (Szent András napja)
December 1. Vasárnap (Románia nemzeti ünnepe)
2024. december 23. – 2025. január 2.

Minden más egyházi és állami ünnepen nyitva.

A gyűjtemény meglátogatása, bejárása minden esetben tárlatvezetéssel történik, melynek árát a belépőjegy tartalmazza. Gyűjteményünk pénztárában készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni, az árak román lejben értendők.


Belépőjegyek:

Felnőtt belépő: 15 RON
Felnőttekből álló csoport (min. 20 személy): 12 RON
Gyermek/diák/nyugdíjas  belépő: 10 RON

A gyűjteményben fotózni csak fotójeggyel és vaku nélkül lehetséges. A fotójegy ára 10 RON.

A kiállítást díjmentesen látogathatják:

 • Kallós Zoltán születésnapján, március 26-án
 • néprajz és antropológia szakos felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók
 • a 3 éven aluli gyermekek
 • fogyatékkal élők + jogosultként 1 fő kísérő
 • szakmai belépővel rendelkezők
 • érvényes arcképes újságírói igazolvánnyal rendelkezők.

A tárgyak védelme érdekében kérjük a látogatókat, hogy a kiállításban sem ételt, sem italt ne fogyasszanak és a kiállított tárgyakat ne érintsék meg.

Kérjük látogatási szándékukat előre jelezzék az alábbi elérhetőségeken!


 


  9.009.3010.0010.3011.0011.3012.0012.3013.0013.3014.0014.3015.00

  Mogyorósi Ágnes
  Email: muzeum@kallos.org.ro
  Tel.: 0040 746 309 057

  A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény feladata elsősorban az információk átadása a látogatók felé, ami a felnőtt látogatóink esetében a tárlatvezetésben nyilvánul meg. A gyerekek figyelmét a mai ingergazdag környezetben azonban más módokon kell felhívni és irányítani, hogy a megszerzett tudás maradandóvá váljon. Ehhez nyújt segítséget az élményszerű tanulás, melyet a múzeumpedagógiai foglalkozásokon valósítunk meg.

  Az ilyen foglalkozások nem csak a gyűjteményt teszik gyerekbaráttá, hanem a múzeumot, a népi kultúrát is közelebb hozzák a megcélzott korosztályhoz. Őket a 19. századi lakáskultúra díszítőművészetén keresztül a természetismeret, a népi szokások, a hiedelemvilág és anyanyelvünk rétegeinek megismerésébe vezetjük be.

  A múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz bejelentkezés szükséges! 

  Mogyorósi Ágnes
  Email: muzeum@kallos.org.ro
  Tel.: 0040 746 309 057

  A kutatószolgálat a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményben előzetes egyeztetés alapján történik.

  Kérjük, amennyiben kutatási céllal keresné fel intézményünket, e-mailen vagy telefonon egyeztessen időpontot a gyűjteményt vezető muzeológussal, aki tájékoztatni fogja a kutatási lehetőségekről és feltételekről.

  A kutatás a múzeum gyűjteményeiben kutatási engedélyhez kötött, melyet alább letölthet a honlapunkról. A kutatási engedély az intézmény vezetőjének aláírásával érvényes.

  Elérhetőség:
  Mogyorósi Ágnes
  Email: muzeum@kallos.org.ro
  Tel.: 0040 746 309 057

  A kutatási engedély az intézmény vezetőjének aláírásával érvényes. A dokumentum alább letölthető.

  Kiadványok

  Hét tárgya

  Táborok

  Minden év január elején feltöltjük tábori kínálatunkat, rövid programtervezettel és leírásokkal.

  A Kallós Zoltán Alapítvány 1992-ben szervezte meg először a felnőtteknek szóló tánctáborát, Visában. Azóta rendszeresen szervez táborokat. Célja a hagyományos népi kultúra átörökítése, továbbadása a fiatal nemzedékek számára. A táborok helyszínéül az alapítvány székhelye szolgál, így minden résztvevőnek lehetősége van megtekinteni a Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt is. A kollégium és Kézműves ház szobái kényelmes körülményeket biztosítanak a táborozóknak. A sátortábor szintén a telken található, vizesblokkal ellátva.

  Vendéglátás

  Szeretetteljes vendégfogadást, segítőkész személyzetet, híresen finom ételeket, kényelmes szálláslehetőséget és gazdag programajánlatot tudunk biztosítani vendégeink számára.

  Az iskolai periódusban (szeptember – június) módunkban áll péntektől vasárnapig vendégeket fogadni, napi háromszori étkezést biztosítva számukra. Egyszerre 100 személyt tudunk elszállásolni 2, 3, 4 és 6 ágyas szobákban. A nyári időszakban (június – szeptember) a 100 férőhely mellé 100-150 sátorhelyet tudunk felajánlani.

  Igénybe vehető a 80-100 férőhelyes konferenciaterem vetítővel, vetítővászonnal, hangfallal, flipchart-táblával felszerelve, ahol pl. konferencia, verseny, táncház tartható. Emellett 6 osztályteremben lehetőség van kisebb csoportfoglalkozásokat tartani (pl. kézműves, filmnéző, klub foglalkozások). Infrastruktúránk lehetővé teszi kisebb (kb. 50-80 fős) keresztelők, lakodalmak (120-150 fős), születésnapok stb. megtartását is.

  Az idelátogató vendégeknek, érdeklődésük függvényében, programokat is fel tudunk ajánlani, a részletekről e-mailben lehet érdeklődni.

  A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményt és kávézónkat 9:00-től 16:00-ig látogathatják.

  Radó Krisztina
  Email: orsolya@kallosalapitvany.ro 
  Tel.: 0040 743 192 931 (munkanapokon 8-16 óra között hívható)

  Kapcsolat

  Munkatársaink

  Balázs-Bécsi Gyöngyi

  Alapítvány elnöke 0040 744 800 533
  gyongyi@kallos.org.ro

  Balla Ferenc

  Igazgató 0040 744 803 863
  ferenc@kallos.org.ro

  Németh Ildikó

  Gazdasági vezető 0040 748 111 238
  ildi@kallos.org.ro

  Mogyorósi Ágnes

  Muzeológus, Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény 0040 746 309 057
  muzeum@kallos.org.ro

  Vajas Albert

  Ügyintéző, Kallós Zoltán Népzene Iskola 0040 741 677 615
  kallosnepzenesuli@gmail.com

  Radó Krisztina

  Rendezvényszervező (szállás, családos-, ifjúsági- és kézműves táborok) 0040 743 192 931
  orsolya@kallosalapitvany.ro

  Balázs-Bécsi Orsolya

  Mezőségi népzene és néptánctábor 0040 754 071 237
  orsolya@kallosalapitvany.ro

  Címünk:

  407107 Válaszút, Fő utca 7 szám, Kolozs megye, Románia

  407107 Răscruci, str. Principală nr. 7, jud. Cluj, România

  Kallós Zoltán Alapítvány