Felajánlások


Jövedelemadójának 1 és 3,5 százalékával támogathatja a Kallós Zoltán Alapítványt!

A formanyomtatvány kitöltése kevesebb, mint öt percbe telik.

Minden felajánlás számít!

Online adomány

Számlázási adatok

Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány

 1. Válaszúti Szórványkollégium
  A Zengő ábécé anyanyelven a legszebb. Fontosnak tartjuk, hogy a mezőségi gyerekeknek lehetősége legyen magyar nyelven tanulni.
 2. Nagysármási Szórványkollégium
  A Nagysármási Szórványkollégiumban szebb jövőt szeretnénk biztosítani a kollégiumban magyarul tanuló gyerekek számára.
 3. Mezőgazdasági szakoktatás
  A szakiskolában megtanítjuk diákjainkat a gazdálkodás alapjaira. Célunk, hogy hazaköltözve, otthon gazdálkodjanak és alapítsanak családot.
 4. Tangazdaság
  A Felsőtöki Tangazdaság a gyerekeink és unokáink jövőjéről szól. Tanítjuk, felkészítjük őket, hogy sikeres mezőgazdászok legyenek.
 5. Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény
  A Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény őrzi Kallós Zoltán szellemi és tárgyi örökségét. Célunk, hogy ezeket az értékeket ne csak megőrizzük, hanem minél több embernek átadjuk.
 6. Táborok
  A táboraink lehetőséget kínálnak arra, hogy mindenki számára elérhető legyen a mezőségi népzene és néptánc elsajátítása.
 7. Kallós Zenesikola
  A Zenesuliban továbbadjuk és ezzel megőrizzük az erdélyi magyar népzene és népdal ismeretét és szeretetét.
 8. Felnőttképzések
  A Felnőttképzés által hozzájárulunk nemcsak a falu, hanem tágabb értelemben a Mezőség és az erdélyi magyarság hagyományos értékeinek megismeréséhez, átörökítéséhez.

Az adótörvény értelmében minden állampolgár rendelkezhet éves személyi jövedelemadója 3,5 %-ával. Ezt a 3,5 % annak a civil szervezetnek lehet felajánlani, amelyiket támogatni szeretné. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, a jövedelemadó 3,5 %-a az államé marad.

Ha az Ön jövedelme egy vagy több fizetésből származik, akkor ki kell töltenie a 230-as formanyomtatványt (űrlap itt). Az itt letölthető űrlap ki van töltve intézményünk adataival. Önnek csak a nyomtatvány I. és II. részét kell kitöltenie adataival, valamint aláírással kell hitelesítenie. Kérjük ügyeljen rá, hogy a nyomtatvány mindkét oldalát töltse ki és így jutassa el hozzánk 2024. május 20.-ig! 

Amennyiben üres formanyomtatványt tölt ki, a támogatandó szervezetre vonatkozó cellákba a következőket kell beírnia:

Denumire entitate nonprofit: Fundatia Kallos Zoltan

Cod de identificare fiscală al entităţii: RO 7528551

Cont bancar (IBAN): RO91 BTRL 0130 1205 D498 67XX

Ha más forrásból származik jövedelme (pl. szerzői jogdíj, átadott javakból származó, szabad szakmai gyakorlatból eredő jövedelem stb.), akkor a 212-es nyomtatványt kell kitöltenie, amelyet szintén letölthet az alábbi linkről.

A kitöltött nyilatkozatot vagy  a területileg illetékes Adóhivatalba (személyesen) vagy a Kallós Alapítvány székhelyére személyesen, postai úton (Rascruci Nr.7, 407107 jud, Cluj) vagy beszkennelt formában a kallosalapitvany@kallos.org.ro email címre kérjük eljuttatni!

Bármilyen kérdés esetén tájékozódhat a 0758037808-as telefonszámon Kiss Zsuzsannánál.

Magyarországi támogatók is felajánlhatják jövedelemadójuk 1%-át. A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatok:

Intézmény neve: Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány

Adószám: 18108110-1-07

Cím: 8000 Székesfehérvár, Gödör utca 18A, Magyarország

A nyomtatvány elérhető az alábbi linken.

A Kallós Zoltán Alapítvány 1999 óta Kolozs megye 38, 2012 óta pedig Maros megye 10 településéről származó magyar gyermekek oktatásáról gondoskodik.

Olyan települések fiataljaival foglalkozunk, ahol nincs magyar nyelvű oktatás, így a gyerekek nem tanulnak meg magyarul írni és olvasni, nem ismerik meg a magyar kultúrát. Intézményünk teljesen civil hátterű. A kollégium működéséhez szükséges anyagi hátteret hazai és határon túli pályázatok, egyéni jövedelemadó felajánlások, magánszemélyek, cégek támogatása teszi lehetővé.

A keresztszülő programba bárki (egyén, intézmény, kisközösség) beléphet, támogatva egy kisdiákot vagy válaszúti intézményünket, amely a gyerekek oktatásáért, ellátásáért felel. A keresztszülőség felvállalása önkéntes, ugyanakkor felelősséggel jár: a Keresztszülő hozzájárul (lehetőségeihez mérten) támogatottjának nevelési- vagy a kollégium fenntartási költségeihez, megismerkedik az itteni munkával, kapcsolatot tart a gyermekkel vagy intézménnyel.

Elérhetőség:
Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

Kallós Zoltán Alapítvány