Szórványtábor 2023

A  tábor célja a résztvevő gyerekek aktív magyar szókincsének bővítése mesék és versek által, kézügyességük fejlesztése különböző képzőművészeti, szabadidős és kézműves foglalkozások során, valamint honismereti tudásuk elmélyítése néptánc és népi játékok tanulása révén.

Célcsoport: 7–11 év közötti gyerekek, akik szórványvidéki iskolák diákjai.

A tábor időpontja: 2023. június 19-23.

 

 

 

 

 

 

Balázs-Bécsi Gyöngyi
Email: gyongyi@kallos.org.ro
Tel.: 0040 744 800 533

Kallós Zoltán Alapítvány