Szórványtábor

A tábor célja a résztvevő gyerekek aktív magyar szókincsének bővítése mesék és versek által, kézügyességük fejlesztése különböző kézműves foglalkozások során, valamint honismereti tudásuk elmélyítése néptánc és népi játékok tanulása révén.

A táborba való jelentkezés nem nyilvános, hanem meghívásos alapú.

Célcsoport: 7–11 év közötti gyerekek, akik szórványvidéki iskolák diákjai.

Időpont: 2020. július 05 – 12.

Bakó Diána
Email: kallosa.valaszut@gmail.com
Tel.: 0040 743 319 520

Kallós Zoltán Alapítvány