Mese szóval – Bevezetés az élőszavas mesemondásba


Mese szóval – Bevezetés az élőszavas mesemondásba

 A 30 órás képzés célja a(z élőszavas) mesemondás elméleti és gyakorlati-módszertani hátterének megalapozása. A szóbeli elbeszélő költészet kiemelkedő műfaja a népmese. A résztvevők megismerkednek a népmesének a népköltési műfajok rendszerében elfoglalt helyével, legfőbb poétikai jellemzőivel, szövegpéldákon keresztül a népmese alműfajaival. Megvizsgáljuk, hogyan viszonyul a népmese a műmeséhez, mi a helye, szerepe a gyermekirodalomban.

A résztvevők iránymutatást kapnak a meseválasztáshoz, az élményszerű, folklorisztikai szempontból hiteles mesélés fortélyaihoz. Paraszti és kortárs mesélők filmfelvételeinek elemzésével valamint gyerekeknek és/vagy felnőtteknek meghirdetett mesemondó alkalmon hospitálva a mese előadásmódját tanulmányozzuk.

A gyakorlati foglalkozásokon a meseszövés technikáit gyakoroljuk és önálló mesemondással is bemutatkoznak a résztvevők.

A 2 hétvégéből álló tanfolyam (péntek délutántól vasárnapig) közötti időben a jelentkezők egyéni, otthoni munkával alakítják ki és bővítik mese repertoárjukat, szövegek elemzésével elmélyítik a mese stílusjegyeiben való jártasságukat.

Részletes tematika:

FOLKLORISZTIKA 8 óra

I.A népmese a népköltészet rendszerében

II. a. Műfajok rendszere

II. b. Népmese//műmese

III. A népmese tartalmi, formai, stilisztikai és előadásmódbeli sajátosságai

IV. A népmese alműfajai – példaszövegekkel

 

MESEMONDÁS ÉS A MESEMONDÓ  8+4 óra

I. Mesemondás egykor és most: alkalom, helyszín, közönség/közösség

II. Mesemondó egyéniségek, stílusuk, technikáik

III. Performatív eszközök +DVD példák a Mesebeszédről

IV. Praktikus szempontok a kortárs meséléshez

V. Hospitálás – megfigyelési szempontok alapján jegyzetek készítése, megbeszélés

 

Helyzetgyakorlatok, egyéni mesemondás 10 óra

Oktatók:dr. Sándor Ildikó – Néprajzkutató, mesemondó

Klitsie- Szabad Boglárka – Hagyományok Háza népmese szakelőadó, mesemondó

dr. György Veress Imola – néprajzkutató, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Erdei Sarolta Beáta – mesemondó

A képzés időpontjai:   2019. október 11-13 és november 08-10.

Maximális létszám: 20 fő.

Helyszín: Kolozsvár

Képzés díja: 150 Ron, melyet 3 részletben lehet fizetni.

  1. részlet – 50 RON: 2019. szeptember 30-ig, jelentkezéssel együtt
  2. részlet – 50 RON: 2019. október 11-ig.
  3. részlet – 50 RON: 2019. november 8-ig.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 30.

Jelentkezés itt, illetve további információ: László Eszter +40741479350, laszlo.eszter@hagyomanyokhaza.hu.

Kallós Zoltán Alapítvány