A hét tárgya


A hét tárgya

Március 26. – Kallós Zoltán születésnapja

Kallós Zoltán e napon született 1926 márciusában, 93 évvel ezelőtt. Az e hétre választott fotóval rá emlékezünk.

Leltári száma: KaZo_FoP_02272r Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A fotó valószínűleg 1961. október 12-én készült Válaszúton, amikor Kallós Zoltán először vett részt táncfilmezésen Andásfaly Bertalannak köszönhetően.

Andrásfaly volt az a néprajzos, később jóbarát és gyűjtőtárs, aki Kallóst moldvai tanítóskodása idején felkereste.
„Mikor Moldvában tanítottam, egy alkalommal Andrásfaly Berci, mint diák, kirándulni jártak. Társai lementek a tengerre, valaki megadta a címemet neki – egy közös ismerős Kolozsvárról, Bogdán Imre – s ő lejött Lészpedre hozzám. Hát ez körülbelül ’56-ba ’55-be (lehetett). […] Aztán rajta keresztül ismertem meg Martin Gyurkát, Hofer Tamást, Pesovár Ferit. Ezek mind kollegái voltak neki, néprajz szakosok. Én táncgyűjtéssel nem foglalkoztam, de Martin Gyurkán keresztül aztán kezdtem jobban odafigyelni. Felhívtam a figyelmüket a mezőségi táncokra, ami szinte ismeretlen volt… ” (Kallós Zoltán visszaemlékezése, Balladák filmje I. rész, 21:52 (
https://www.youtube.com/watch?v=RhR-WzR4uoM).

A Moldvában történt első találkozást követően néhány évnek el kellett telnie míg újra láthatták egymást, addig levélben tartották a kapcsolatot. Aztán egyszer Andrásfalvy írt, hogy az egy IBUSZ kirándulásnak köszönhetően Kolozsvárra jön Martin György és Pesovár Ferenc kíséretében. Ekkor készültek az első némafilmfelvételek Válaszúton, Kallós György „Duka” és Kallós János „Dici” táncát örökítették meg mozgóképen. A táncok megtekinthetők a Zenetudományi Intézet honlapján. 

Az itt látható fénykép a válaszúti táncfilmezés során készült. Az előtérben a legényest táncoló Kallós János „Dici” látható, háttérben pedig Kallós Zoltán és az összegyűlt, bámészkodó falubeliek. Az akkor eltáncolt figurák a következő linken megtekinthetők:http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/vidtor.asp?v=tH11172

A felvételen ugyan nem hallatszik, de ott, akkor Kolbász Béla prímás és bandája, Cankó Károly (kontra) és Sztojka József (kontra) muzsikálnak. A Kallós által készített hangfelvételen azonban hallani is lehet, hogy mit játszanak: http://db.zti.hu/kallos/mp3/4162c.mp3

Object of the week

March 26. – Birthday of Zoltán Kallós

For this special occasion our object of the week is a photograph took in 1961. This was the year when Zoltán Kallós and his good friends Bertalan Andrásfaly, György Martin and Ferenc Pesovár filmed folkdances for the first time in Válaszút. This photo captures János Kallós “Dici” dancing “legényes” (legényes is a type of lad’s dance). In the background stands Zoltán Kallós amongst other villagers. Following this link you can watch the silent movie: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/vidtor.asp?v=tH11172. On this link you can listen to the music recorded by Zoltán Kallós: http://db.zti.hu/kallos/mp3/4162c.mp3

Kallós Zoltán Alapítvány