Beszámoló


Beszámoló

A Kallós Zoltán Alapítvány népművészeti programjai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Csoóri Sándor Alapból, 2019-ben is támogatta a Kallós Zoltán Alapítvány népművészeti proramjait.

,,Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk” mondta Intézményünk alapítója, Kallós Zoltán. Közel 30 éve ennek jegyében szervezzük meg népművészeti tevékenységeinket minden korosztálynak, amelyekkel igyekszünk közvetíteni Kallós Zoltán örökségét.

Az 1999-től működő Válaszúti Szórványkollégiumban jelenleg 140 mezőségi gyerekkel foglalkozunk. Heti rendszerességgel tartunk táncházat zenekari kísérettel, népdalt, gyermekjátékokat oktatunk, kézműves foglalkozásokat szervezünk. Ugyancsak heti rendszereséggel működik a ,,Válaszúti pacsirták” népdalkör.

A XIX. Családos alkotótáborban Erdély négy megyéjéből, és a világ négy országából érkeztek táborozók, akiknek változatos programot kínáltunk: kézművesfoglalkozások (nemezelés, fafaragás, agyagozás, bútorfestés, bőr megmunkálás, szövés-fonás, varrás, hímzés), népi játék-, néptánc- és népdaloktatás, múzeumpedagógia.

A XXVIII. Nemzetközi Mezőségi Népzene és Néptánctáborban a résztvevők három (kezdő, középhaladó és haladó) csoportban tanulták a mezőségi – feketelaki, magyarpalatkai, bonchidai – táncokat. A programokat adatközlők jelenléte és néprajzi jellegű előadások színesítették. A zeneoktatás témája Magyarpalatka és Magyarszovát tánczenéje volt. A több mint 311 résztvevő tíz országból érkezett, kiknek életkora 16 és 74 év között mozgott.

Népzenei mesterkurzusunk nyári témája magyarszovát hangszeres zenéje volt, ahol  Erdély 18 népzeneiskolájában tanuló fiatal vett részt, akiket Pap István (Gázsa), Árendás Péter és Liber Róbert oktatott. A Kolozsváron szervezett mesterkurzus a kolozsvári zeneiskola haladó diákjainak valamint a kolozsvári egyetemisták köréből kialakult zenekaroknak, illetve zenészeknek szólt.

 

 

Vándortevékenységek a szórványban című programunkkal ellátogattunk évente több szórványtelepülésre. Egy alkalom egy napot ölelt fel, amely során minden gyermek 4 foglalkozáson vett részt: egy kézművességen, két táncos-zenés játékon és egy bőröndmúzeum foglalkozáson.

Hétvégi Bálokat szerveztünk Mezőség és Kalotaszeg településein (Sztána, Kalotaszentkirály, Inaktelke, Visa), ahová egy zenekart, adatközlő zenészeket (Varga István Kicsipás, ifj.Fodor Sándor, id. és ifj. Tóni Rudi, Berki Béla adatközlők, Tokos Zenekar, Codoba Florin, Radac Mihai, Matingo Calin adatközlők) és egy oktatópárt vittünk, akik a helyi magyar közösségnek régmúlt idők hangulatát varázsolták.

Sikerült kiadni a Kis pacsirta című énekeskönyvet és ennek CD mellékletét, amelyet oktatási segédanyagnak szántuk szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, akiknek fontos, hogy gyermekük minél többet énekeljen.

Intézményünk népművészeti tevékenységeinek lebonyolításához eszközökre, felszerelésekre és megfelelő raktárhelyiségekre volt szükségünk, melyeket szintén e pályázati forrásból sikerült megvalósítani.

Köszönjük a támogatást, amely hozzájárult népművészeti programjaink színvonalas lebonyolításához.

Kallós Zoltán Alapítvány