A hét tárgya_Andrásfalvy Bertalan születésnapja


A hét tárgya_Andrásfalvy Bertalan születésnapja

Andrásfalvy Bertalan 1931. november 17-én született Sopronban. Szülei Andrásfalvy Károly és Mezey Judit. Családja Erdélyből származik, eredetileg az Andráscsík nevet viselte, amíg édesapja fel nem vette a bukovinai székely Andrásfalva település nevét. A névváltoztatás oka nagybátyja előtti tiszteletadás, aki oda települt ki tanítónak azzal a céllal, hogy magyar ajkú értelmiséget hozzanak létre Bukovinában. Nagyapja egy kolozsvári internátusos gyermekotthon vezetője volt. Anyai ágon családfája egészen a 14. századig vezethető vissza, egyik ősapja volt Zrínyi Miklós is.

1956-ban, a forradalom előtt járt először Moldvában, ahol életre szóló barátságot kötött Kallós Zoltánnal. 1961-től – amint 1956 után ismét lehetővé vált az Erdélybe utazás – folyamatosan jár ki gyűjtőútra Martin Györggyel, Pesovár Ferenccel és Kallóssal. Elsősorban néptáncokat vettek filmre. Többek között az általuk gyűjtött anyagokra építve indították el az 1970-es években a táncház-mozgalmat is. Moldva mellett rendszeresen járt gyűjtőúton Gyimesben, a Mezőségben, Kalotaszegen, a Felvidéken, Dél-Baranyában, Sárközben, ahol a magyarokkal együtt németek, szerbek, sokácok, horvátok, bukovinai székelyek, moldvai csángók és cigányok kultúráját gyűjtötte. Az államszocializmus idején 1960-tól folyamatos megfigyelés alatt állt, rendszeresen felléptek ellene a magyar Államvédelmi Hatóság és a román Securitate ügynökei.

Andrásfalvi Bertalan születésnapjára a hét tárgya egy közös kép Kallós Zoltánnal.

Kallós Zoltán Alapítvány