A hét tárgya-Szerzetesek világnapja


A hét tárgya-Szerzetesek világnapja

A katolikus egyház 1997 óta ünnepli a szerzetesek világnapját február 2-án, amikor is azt a közel egymillió férfit és nőt ünnepeljük akik szerzetesként élik életüket. Az egyház ezt a napot II. János Pál pápa kezdeményezésére vezette be.

A keresztény szerzetesség a katolikus és az ortodox egyházak azon intézménye, amely az elsősorban az egyén tökéletesedését van hivatva szolgálni, az átlagosnál magasabb életeszményt állítva tagjai elé. A keresztény szerzetesek ún. szerzetesrendekbe szerveződnek. Életük a tisztaság, szegénység és alázatosság hármas fogadalmán épül fel.A szerzetesrenden az egyházuk által jóváhagyott szabályok, regulák szerint élő és általában közös fedél alatt, kolostorban (rendházban, monostorban, zárdában, klastromban) lakó szerzetesek (barátok), illetve szerzetesnők (apácák) közösségét (szerzet) értjük. A szerzetesek megszólítása eltér a keresztény felekezetek hagyományaiban. Általánosan elfogadott, hogy a római katolikusok a szerzeteseket és az apácákat testvérnek és nővérnek; míg az ortodoxok atyának és anyának hívják. Ez nem kizárólagos szabály, mert a megnevezésük változhat a renden belüli rangjuktól és a szerzetesrendi hagyománytól függően is.

A szerzetesek világnapja alkalmából egy ortodox ikont választottunk a hét tárgyaként.

LSZ:2015.08.23

Az alábbi linken többet is megtudhatnak róla: https://bit.ly/3wDVywN.

Kallós Zoltán Alapítvány