A hét tárgya-Páduai Szent Antal


A hét tárgya-Páduai Szent Antal

A Remete Szent Antalhoz (jan. 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak Páduai Szent Antalra (júni. 13.). Ezért igen sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például Gyergyócsomafalva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta: „legyetek erősek mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól!”. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló tünetű mérgezést. Gyógyítása olyan praktikákkal volt kapcsolatos, melyek Szent Antal napjához kötődtek. A Szent Antal tüze elleni ráolvasások legarchaikusabb darabjai a bukovinai székelyeknél és a moldvai csángóknál maradtak fenn. (MN VII.)  A Szent Antal napi hagyományokhoz kapcsolódva egy képet mutatunk nektek, mely egy ráolvasást örökít meg.

A képen Antal Erzsébetet és Kallós Zoltánt láthatjuk Gyimesben. Antal Erzsi ráolvasását örökíti meg az 1970-es években. A ráolvasás a mágia szöveges eszköze. Egyénileg, hagyományos formában és meghatározott körülmények közt (általában valamilyen hagyományos cselekmény kíséretében) elmondott szöveg. Elmondásának célja a mindennapi élet bármely területének pozitív vagy negatív irányú befolyásolása. Erre a célra különböző tartalmi és formai ismérvekkel rendelkező szövegek használhatók, alkalomszerűen akár idegen műfajú szöveg is. A ráolvasás szövege: „…funkcionális eszköz, …amellyel a varázsló képes a jövendőt a maga szándékának megfelelően hatalma alá bírni” (Sebeok 1975: 323). (MN VII.)

Kallós Zoltán Alapítvány