A hét tárgya-Mindenszentek napja


A hét tárgya-Mindenszentek napja

November 1. Mindenszentek napja, ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. (MN VII.)  A moldvai csángóknál a hivatalos szertartás mellett a néphit számos (attól eltérő) tradíciót is ismer. Mindenszentek és a halottak napja közti éjszakán például a magyarfalusiak szerint a templomban a halottak miséznek. A népi vallásgyakorlatra jellemző, halottak lelki üdvéért adott alamizsna vallásjogi, morális, őszintén teljesítendő kötelezettség. Az adományozásban fontos tényező a halott néven nevezése, ennek hiányában a jócselekedet kárba vész. (Iancu Laura: Kalendáris szokások a moldvai Magyarfaluban) Mindenszentek napjához kapcsolódva, egy moldvai kendőt mutatunk nektek, melyet a gyászolóknak volt szokás ajándékozni a temetés alkalmával. Nézzétek meg közelebbről, ezen a LINKEN.

Kallós Zoltán Alapítvány