A hét tárgya-Gál napja


A hét tárgya-Gál napja

Az erdélyi szász falvakban a szőlő szüretelése egészen a XIX. század végéig ezen a napon kezdődött. Az ünnepet megelőző estén a férfiak bejárták a szőlős oldalakat, s ott puskáikkal egyre-másra lövöldöztek. A gazdák a  borvidékeken zászlókkal és zöld ágakkal feldíszített szekereken vonultak ki a szőlőshegyekre, ahol a szüretelőknek cigány muzsikusok szolgáltattak zenét, majd a fiatalok este vidám táncmulatságot szerveztek. (Pozsony F. 2006, 256.). Ehhez a szokáshoz kapcsolódva e heti hét tárgának egy boroskancsót hoztunk nektek. Nézzétek meg közelebről a következő LINKEN.

Kallós Zoltán Alapítvány