A hét tárgya-Energiatakarékossági világnap


A hét tárgya-Energiatakarékossági világnap

2000 óta Magyarországon is megtartjuk a Nemzetközi energiatakarékossági világnapot. Azóta minden évben március 6-a lett az egyik olyan nap, amikor a média és a zöld szervezetek felhívják a figyelmet a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés fontosságára. A Föld természeti készletei folyamatosan apadnak, ezért fokozottan oda kell figyelnünk a rendelkezésre álló energiaforrások minél hatékonyabb felhasználására és a felesleges pazarlás megszüntetésére.

A témával kapcsolatban érdemes két fontos kifejezést tisztázni: mik is azok a fosszilis energiahordozók és a megújuló energiaforrások.

Az úgynevezett nem megújuló energiaforrások körébe tartozó fosszilis energiahordozók a növényi és állati maradványokból keletkező, megkövült energiahordozók, melyek a levegőtől elzárt bomlástermékként jönnek létre évmilliók alatt. Ilyen a szén, a kőolaj, az olajtermékek és a földgáz. Felhasználásuk üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásával jár, így káros a környezetre. Mindemellett a szakemberek számításai szerint Földünk fosszilisenergia-készletei még (már csak) átlagosan 100 évre elegendők.

Megújuló energiaforrásoknak tekintjük azokat az energiahordozókat, melyek hasznosításuk során nem csökkennek tartósan, a későbbiekben ugyanolyan módon nyerhető belőlük energia, és használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel. Ilyen a nap-, a szél-, a víz-, a biomassza illetve a geotermikus (más néven geotermális) energia.

Energiatkarékossági világnap alkalmából egy felül és oldalt nyitható lámpást választottunk a hét tárgyának.

Az alábbi linken többet is megtudhatnak róla:.

Kallós Zoltán Alapítvány