A hét tárgya-A csók világnapja


A hét tárgya-A csók világnapja

Július 6-át a csók napjaként tartják számon. Máig vitatott, hogy ki kezdeményezte e világnap megünneplését, bár kétségtelen, hogy mindenkit érint.  A szeretet kifejezésére gyakran használjuk családtagjaink, rokonaink, barátaink arcon csókolását. A csók adás romantikusabb oldalához számos népszokás fűződik. A fonóban gyakran megtörtént, hogy az ügyeskezű leány is el-el ejtette az orsót, s a zálogba vett eszközt a legények csak csókért cserébe adták vissza a szorgoskodó leánynak. Az udvarlás egyik bevett szokása volt, hogy a legény a kedvesének szerelmi tárgyat ajándékozott, melyet ő maga készített. A legény, illetve a leány ajándéka a kapcsolat erősítését szolgálta, és egyben dokumentálta a falu népe előtt a kapcsolat fennállását. A szerelmi ajándékok legtöbbször fából készült tárgyak, amelyek nem csupán szépek, de hasznosak is. Ilyen például a fonómunkákra használt orsofogó, melyet a csók világnapjához kapcsolódva hoztunk nektek. Ezen a többet is megtudhatnak róla.

2015.03.53.1

(MNL)

Leírás

Orsótartó, „orsófogó”

Az orsofogó, mint ahogyan a neve is jelzi, az orsó tartására szolgál, így a használójának nem kell a kézben tartania azt. Segítségével a megfont szálat az orsóról könnyebb átvezetni egy tárolóeszközre. A fonóban ezen tartották a leányok a feltekert fonalú orsót. A talpba és rézsútos deszkába lyukak vannak fúrva. Ezekbe dugják be a fonallal telt hosszabb-rövidebb orsót, hogy róluk a fonalat a motollára tegyék. Mivel az órsó mérete változhat, ezért a madár alakú rézsútos deszka mérettől függően állítható. Fából készült munkaeszköz, faragással dekorált, ennél fogva szerelmi ajándék lehetett.  A szerelmi ajándéknak szánt orsófogón a megajándékozott lány vagy menyecske nevét is megtaláljuk. A talpra merőlegesen ékelt fa részbe ékróvással bele vésve olvashatjuk, hogy „Éljen Máté Ilonka”, valamint „Éljen Boros István”. Ebből tudjuk, hogy ki volt a készítője, és ki a tulajdonosa. Az orsót tartó madár mértanias díszítményekkel ellátott szárnyán a készítés évszámát is belevésték, innen tudjuk, hogy 1949-ben készült az orsotartó. A talp részének mindkét oldala, valamint a rá merőlegesen elhelyezkedett tartófák és madár szárnyak, farktollak stilizált virág- és levéldíszekkel vannak spanyolozva. A kér madárpár között egy vékony vas pálcán van egy bodzafa cséve (csörlő) amelyre letekerik a rost vagy gyapjú fonalat.

MNL

Kallós Zoltán Alapítvány