A hét tárgya


A hét tárgya

Május 10. – Madarak és fák napja

A madarak és fák napja azért jött létre, hogy minden év májusában egy nap a környezetünkben élő madarak fontosságáról szóljon. 1902-ben a világon először Chernel István ornitológus szervezte meg. (http://ezenanapon.hu/05/10/madarak-es-fak-napja/104093)

Ehhez a naphoz kapcsolódva erre a hétre egy madármintás kályhacsempét választottunk.

Leltári száma: 2011.01.04 Lelőhelye: Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A madárábrázolás a népművészetben Európa-szerte elterjedt motívum. Leggyakoribb a síkdíszítményeken, általában szabadrajzú növényi ornamentikához kapcsolódva, többnyire a virágtő két oldalán, össze- vagy szétforduló helyzetben. A népi madárábrázolások általános jellemzője, hogy nem közvetlen természet-megfigyelésen alapszanak, hanem, mint a népi ornamentika növényi és állati motívumai általában, stilizált újragondolások. (MNL)

Az erdélyi kályhásközpontok között legismertebbek a kalotaszegiek: Kolozsvár, Váralmás, Magyarvalkó, Bánffyhunyad.  A kalotaszegi kályhacsempék a reneszánsztól örökölt olaszkorsós, életfás motívumokkal díszítettek, azonban ugyanazon a tárgyon geometrikus minták is előfordulnak. E népi csempék egyik közös jellegzetessége az, hogy a csempés először a fadúcot faragta ki, a népi fafaragás hagyományos konvenciói szerint. Különösen a kalotaszegi csempéken szembetűnő, hogy a mester elsősorban fafaragó volt, aki a csempedúcot is ugyanúgy cifrázta ki késével, akárcsak valamely jármot, fonószéket vagy sulykot. A kalotaszegi központok csempéit igen nehéz megkülönböztetni, nemcsak a stílusbeli kapcsolat miatt, de azért is, mert gyakran inspirálódtak egymás munkáiból. (MNL,  http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9189.pdf )

Az álalunk bemutatott kályhacsempe is nyomódúccal készült, téglalap alakú, ólommázas. Előlapján domborműves minta és évszám is látszik 1897, hátoldalán pedig az összeillesztésre szolgáló perem.

Object of the week

May 10th is Tree and Bird Day in Hungary, which was first held in 1902 to raise awareness on the importance of birds and trees. Therefore our object of the week is a lead coated oven tile from the 19th century with bird and flower ornaments.

Kallós Zoltán Alapítvány