A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információk

Ezen információk célja, hogy tájékoztassák Önt a személyes adatainak feldolgozásával és az ezzel az eljárással kapcsolatos jogaival kapcsolatban a 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) és a hatályos nemzeti jogszabályok szerint.

Az Ön személyes adatainak kezelője

Az Ön személyes adatainak kezelője a Kallós Zoltán Alapítvány, székhelye: Răscruci (Válaszút), 7. sz., Cluj (Kolozs) megye, postai irányítószám: 407107.

A személyes adatok feldolgozásának célja

Intézményünk az alábbi célok érdekében dolgozza fel az Ön személyes adatait:

 • kereskedelmi ajánlatokra/szolgáltatásokra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása;
 • kérdésekre és igénylésekre történő válaszadás;
 • szerződéskötés;
 • marketingtevékenységek, de kizárólag abban az esetben, ha erre vonatkozóan előzetes beleegyezést kaptunk;
 • szolgáltatásaink fejlesztése.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Személyes adatainak bármilyen feldolgozása az alábbi jogalapok valamelyike szerint történik:

 • személyes adatai feldolgozása az Önnel való szerződés megkötéséhez/a számla kibocsátásához szükséges;
 • személyes adatai feldolgozása a szolgáltató valamely törvényes kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;
 • személyes adatai feldolgozására az Ön hozzájárulása alapján kerül sor;
 • személyes adatai feldolgozása az Ön vagy más természetes személy érdekeinek a védelmében szükséges;
 • személyes adatai feldolgozása a saját jogos érdekeink vagy valamely harmadik fél jogos érdekeinek céljából szükséges (például az Ön által képviselt szervezettel kötött szerződés teljesítése érdekében);
 • speciális adatkategóriák esetén a feldolgozás akkor valósul meg, ha az adatfeldolgozása általános jogalapja mellett az alábbi, egyedi feldolgozási feltételek valamelyike is ​​teljesül:
  • sor került az érintett személy hozzájárulásának megszerzésére;
  • az érintett adatkategória feldolgozása a törvényes kötelezettségünket képezi.

Az Ön személyes adatainak frissítése 

Ha az nekünk megadott személyes adatai bármelyike ​​megváltozik, például ha megváltoztatja keresztnevét, vezetéknevét vagy e-mail címét, vagy ha törölni kíván bármilyen, irányunkban megfogalmazott kérést, illetve ha tudomást szerez róla, hogy bármilyen személyes adatát hibásan tároljuk, akkor arra kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen a hr@kallos.org.ro címen.

Nem vállalunk felelősséget az Ön által nekünk megadott helytelen, nem hiteles, elégtelen vagy hiányos személyes adatokból eredő veszteségekért.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

A kallosalapitvany.ro két főbb módon gyűjti a személyes adatokat:

 1. Ön közvetlenül a rendelkezésünkre bocsátja az információkat a kallosalapitvany.ro űrlapjainak a kitöltésével (például olyan esetben, ha a kallosalapitvany.ro valamilyen szolgáltatását igényli, vagy ha feliratkozik a kallosalapitvany.ro hírleveleire);
 2. annak során szerzünk információkat, hogy Ön a szolgáltatásainkat használja (például feldolgozzuk az Ön hírleveleinkre adott reakcióit annak érdekében, hogy jobban megértsük az Ön igényeit, és a hírleveleinket az Önt érdeklőkre korlátozzuk).

Az Ön jogai 

Bizonyos jogi feltételektől fenntartása mellett Ön a következő jogokkal rendelkezik személyes adatainak a feldolgozásával kapcsolatban:

 • joga van kérni az Önről általunk tárolt személyes adatok másolatát;
 • joga van a helytelen vagy hiányos személyes adatok kiigazítását kérni;
 • joga van tiltakozni a személyes adati általunk való használata ellen vagy korlátozni azok általunk való használatát;
 • joga van visszavonni a beleegyezéses alapon feldolgozott adatok feldolgozásához adott beleegyezését;
 • joga van a személyes adatai törlését kérni abban az esetben, ha visszavonta a feldolgozásukra vonatkozó hozzájárulását, illetve ha a személyes adatok feldolgozása többé nem szükséges, vagy ha a feldolgozásuk sérti a törvényt;
 • joga van az adatátvitelre, amely lehetővé teszi az Ön számára, hogy másolatot kapjon az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott és általunk feldolgozott személyes adatokról, illetve azt is, hogy ezeket az adatokat egy másik, Ön által megjelölt jogalanynak továbbítsuk;
 • joga van visszavonni a beleegyezéses alapon feldolgozott adatok feldolgozásához adott beleegyezését. A beleegyezése visszavonása nem érinti a beleegyezés visszavonása előtti, beleegyezéses alapon történt adatfeldolgozás jogszerűségét. Abban az esetben, ha Ön visszavonja a beleegyezését, többé nem fogjuk feldolgozni az Ön személyes adatait, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket az Ön személyes adatainak a törlése érdekében. Ugyanakkor az Ön személyes adatainak feldolgozása általunk folytatható abban az esetben, ha a szóban forgó feldolgozás egyéb jogalappal történik.

Ha további információkat szeretne az Ön által élvezett jogokról, akkor tekintse meg a kapcsolatban a 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”) a www.dataprotection.ro weboldalon.

Kallós Zoltán Alapítvány