ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

 • A jelen, „Felhasználási feltételek” címet viselő dokumentum az Ön mint Ügyfél, Felhasználó és/vagy Látogató, valamint a kallosalapitvany.ro közötti jogi megállapodás a Weboldal használatára, a szolgáltatások megrendelésére, a Weboldal által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata stb. kapcsán. A Weboldal megfelelő használata érdekében azt ajánljuk, hogy előzetesen olvassa el ezeket a Felhasználási feltételeket. A Weboldal elérése és meglátogatása, a felhasználói/ügyfélfiók regisztrálása, valamint a Megrendelés leadása is a jelen Felhasználási feltételek teljes és fenttartások nélküli elfogadását feltételezi.
 • Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessen az általunk rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokhoz, Önnek egyértelműen és teljes egészében el kell fogadni a jelen Felhasználási feltételekez. Ha részben sem ért egyet a jelen Felhasználási feltételek betartásával, akkor arra kérjük, hogy ne használja a Weboldalt. Továbbá, ha a jelen Felhasználási feltételeket többé nem fogadja el, akkor arra kérjük, hogy haladéktalanul szakítsa meg a Weboldal elérését és használatát.
 • A Felhasználási feltételek bármikor módosulhatnak, anélkül, hogy előzetes értesítésre lenne szükség. A módosításokra és az érvényességükre vonatkozó információkat a jelen Weboldalon fogjuk közzétenni az érdekeltek/érintettek tájékoztatása érdekében. A Felhasználók, a Látogatók és az Ügyfelek a Felhasználási feltételekben foglalt szabályokhoz, jogokhoz, kötelezettségekhez, eljárásokhoz stb. a Weboldal használatakor érvényes formájukban kell viszonyuljanak, anélkül, hogy a kallosalapitvany.ro köteles volna őket a frissítésekről és/vagy módosításokról tájékoztatni.

KIK VAGYUNK?

 • Azonosító adataink a következők:
  • Megnevezés: Kallós Zoltán Alapítvány
  • Székhely: sat Răscruci (Válaszút falu), com. Bonțida (Bonchida község), str. Principală, nr. 7, jud. Cluj (Kolozs megye), 407107
  • Az Alapítványok és Egyesületek Jegyzékében szereplő nyilvántartási szám: 116/19.02.2013
  • Adószám: RO7528551
  • E-mail: hr@kallosalapitvany.ro
  • Telefonszám: +40 -364883344

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • Rendelés – Az Ügyfél azon, a Weboldalon keresztül kifejezett szándéka, amely az általunk értékesített termékek vagy szolgáltatások valamelyikének megvásárlására irányuló vágyat vagy vállalást fejez ki;
 • Szerződés – A közöttünk és Ön mint ügyfelünk között megkötött távszerződés. Ez a szerződés az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, azáltal, hogy a Vevő annak figyelmes elolvasása után elfogadja a jelen Dokumentumot, valamont az általunk a Vevő e-mail címére a rendelés leadásakor küldött szerződést.
 • Vevő/Ügyfél – Bármely, legalább a 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképessége birtokában lévő természetes személy, vagy bármely olyan jogi személ/jogalany, aki Fiókot hoz létre a Weboldalon, és Online rendelést ad le.
 • Eladó – A Kallós Zoltán Alapítvány
 • Látogató – Bármely olyan személy, aki hozzáfér a Weboldalhoz.
 • Weboldal – A www.kallosalapitvany.ro weboldal, beleértve annak bármely részét és aloldalát.
 • Termék vagy Szolgáltatás – A kallosalapitvany.ro oldalon értékesített bármely termék vagy szolgáltatás.

A TERMÉK VAGY A SZOLGÁLTATÁS ÁRA. SZÁMLÁZÁS. FIZETÉS

 •  A termékek és a szolgáltatások ára folyamatosan frissül. Kérjük, hogy a megrendelés leadásakor érvényes ár értékét vegye figyelembe.
 • A vásárolt termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan az Ön által velünk közölt azonosító adatok alapján állítunk ki számlát. A számlát a megrendelt termékekkel vagy szolgáltatásokkal együtt kézbesítjük az Ön e-mail címére vagy az ügyfélfiókjába. A számla ebben a formában a kibocsátó bélyegzője és aláírása nélkül is érvényes.
 •  A termékek és szolgáltatások kifizetése a kallosalapitvany.ro weboldalon bankkártyával vagy banki átutalással történik.
 • Az ügyfelek és a kallosalapitvany.ro közötti ügyleteket közvetítő fizetésfeldolgozó szolgáltatás a NETOPIA – mobilpay.ro.
 • Az ügyletek magas szinten biztosítva vannak, így a fizetés a legbiztonságosabb körülmények között történik. A NETOPIA nem tárol bizalmas adatokat a kártyára vonatkozóan, amellyel az ügyletet lebonyolította, hanem csak a szükséges adatokat továbbítja titkosítva a bankkal való biztonságos kapcsolat útján.

TITOKTARTÁS

 • Elkötelezettek vagyunk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott információk titkosságának megőrzése mellett. Tiszteletben tartjuk és védjük az Ügyfelek által nekünk átadott adatokat; minden szükséges intézkedést megteszünk a magas fokú biztonság érdekében. További információért kérjük, olvassa el a személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelveket.

A FIÓK BIZTONSÁGA

 • Webhelyünk használatakor és ügyfélfiók létrehozásakor Ön teljes felelősséggel tartozik a bejelentkezési fiók adatainak (e-mail cím, felhasználónév és jelszó) titkosságának biztosításáért, ugyanakkor teljes felelősséget vállal a webhelyen végzett tevékenységekért is. A mi határozott ajánlásunk az, hogy senki másnak ne tegyük közzé a webhelyünkre vonatkozó hozzáférési adatokat. Amennyiben az ügyfélfiókja felhasználásával rosszindulatú tevékenységeket hajtanak végre, Ön egyetemlegesen felel majd azzal a személlyel, aki ezeket a műveleteket végrehajtotta.
 • Abban az esetben, ha a webhelyünkre vonatkozó hozzáférési adatok integritása sérült, Ön köteles ezt a tényt haladéktalanul jelenteni nekünk. Az értesítést követően határozott lépéseket fogunk tenni a fiókhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, ezután pedig útmutatást biztosítunk az Ön számára arra vonatkozóan, hogy visszanyerje a fiókjához való hozzáférést.
 • Ha bebizonyosodik, hogy Ön tudatosan biztosította a hozzáférési adatokat egy harmadik félnek, fenntartjuk a jogot, hogy visszafordíthatatlan hatállyal és véglegesen letiltsuk vagy töröljük az Ön ügyfélfiókját. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy ne kínáljunk termékeket és szolgáltatásokat olyan magánszemélyeknek, illetve jogi személyeknek, akik a fentiekben leírtakhoz hasonló incidenseket idéztek elő.

FELELŐSSÉGÜNK

 •  Nem vagyunk és nem leszünk felelőssé tehetőek abban az esetben, ha Ön helytelen vagy hiányos információkat vagy adatokat ad meg nekünk. Az információk pontosságáért teljes mértékben Ön felelős. Ön ez úton kijelenti, hogy megértette és egyetért azzal, hogy a webhelyünk funkcióinak nagy része automatizált, ezért a végeredmény kizárólag azoktól az információtól függ, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsátott, vagy bevezetett a rendszerbe.

HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ ÖN SZÁMÁRA

 • A NÉPMŰVÉSZETI TANFOLYAMOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
  • A Kallós Zoltán Alapítvány által szervezett népművészeti tanfolyamokon a résztvevők száma korlátozott. Az Alapítványunk által biztosított tanfolyamokra való beiratkozás a beiratkozási űrlap kitöltése és a tanfolyam kifizetése sorrendjében történik, a rendelkezésre álló helyek száma függvényében. Bármely csoporton belül a hely akkor garantált, ha a tandíj teljes egészében befizetésre került. A tanfolyam díjának a befizetésére vonatkozó bizonylatot a következő e-mail címre kell elküldeni: hr@kallosalapitvany.ro.
  • A csoportok létszáma nem rögzített, hanem a tanfolyam jellege által meghatározott.
  • A tanfolyam díja magában foglalja az oktatási anyagok költségeit.
  • A Kallós Zoltán Alapítvány által tartott tanfolyamok egyes óráit a tanfolyam résztvevője hiányzásának okától függetlenül nem lehet később bepótolni.
  • A Kallós Zoltán Alapítvány fenntartja a jogot, hogy lemondjon bármely tanfolyam megkezdéséről és ezáltal a tanulmányi csoport megalakításáról abban az esetben, ha a tanfolyam megkezdésének időpontjáig nem gyűl össze legalább 7 jelentkezés a tanfolyamra. Ez esetben a már beiratkozott tanfolyami résztvevő vállalja, hogy 20 napon át megvárja, amíg összegyűl a szükséges, legalább 7 beiratkozás, anélkül, hogy jogában állna bármilyen egyéb kártérítést vagy kártalanítást kérni. Abban az esetben, ha a szóban forgó tanfolyam megkezdésének dátumától számított 20 napon belül nem lehetséges a tanfolyam valamely olyan változatát felkínálni, amely a résztvevő számára elfogadható, a Kallós Zoltán Alapítvány teljes egészében, de minden egyéb pénzügyi büntetés nélkül vissza fogja téríteni a résztvevő által fizetett összeget. Arra az esetre vonatkozóan, ha a Szolgáltatónak sikerül megoldást találnia, vagy az előirányzott 20 nap alatt a beiratkozások száma kiegészül, a tanfolyam résztvevője vállalja az adott tanfolyamon való részvételt. Amennyiben a résztvevő megtagadja a részvételt, ez a saját felelősségére hozott döntése eltörli a Kallós Zoltán Alapítvány kötelezettségét a tanfolyam teljes tandíjának a visszatérítésére vonatkozóan.
  • A tanfolyamra történő regisztráció befejezése érdekében a Kallós Zoltán Alapítvány által kínált szolgáltatások értékének kifizetése előtt a résztvevő elfogadja az Ügyfél részére e-mailben elküldött szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket, a beiratkozási űrlapnak a tanfolyam résztvevője általi személyes kitöltése alapján, amelyre vonatkozóan az adatok helytelenségének esetén a teljes felelősséget vállalja. Az e-mail platform műszaki problémái vagy egyéb olyan okok felmerülése esetén, amelyek meggátolták a résztvevőt abban, hogy tudomást vegyen a Szerződés által előírt feltételekről, a résztvevőnek módjában áll a Szerződést közvetlenül az Alapítvány Weboldaláról letölteni annak az aloldalnak az aljáról, amelyen a fizetési lehetőséget is kiválasztotta. Ennek megfelelően a Kallós Zoltán Alapítvány nem vállalja a felelősséget az olyan utólagos panaszok esetén, amelyek abból adódnak, hogy a résztvevő nem tartotta be teljes egészében a Szerződésben szereplő előírásokat és feltételeket, tekintet nélkül az általa felhozott indokokra.
  • Egyetlen személyre szabott utalvány nem vonható össze más akciókkal vagy kedvezményekkel.

 

 • A NYÁRI TÁBOROKRA/RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
  • A Kallós Zoltán Alapítvány által szervezett népzenei és néptánctáborok és rendezvények esetében a résztvevők száma korlátozott. Az Alapítványunk által szervezett táborokra és rendezvényekre való beiratkozás a beiratkozási űrlap kitöltése és a tábor vagy a rendezvény részvételi díjának a kifizetése sorrendjében történik, a rendelkezésre álló helyek száma függvényében. Bármely táborban/rendezvényen a hely akkor garantált, ha a Weboldalon közzétett ár teljes egészében befizetésre került. A részvételi díj befizetésére vonatkozó bizonylatot a következő e-mail címre kell elküldeni: hr@kallosalapitvany.ro.
  • A Kallós Zoltán Alapítvány által szervezett népzenei és néptánctáborok, illetve rendezvények esetében a részvételi díj magában foglalja az oktatási anyagok költségeit.
  • A Kallós Zoltán Alapítvány fenntartja a jogot, hogy lemondjon bármely tábor/rendezvény megtartásáról abban az esetben, ha a megkezdésének időpontjáig nem gyűlnek össze a minimálisan szükséges beiratkozások, amint azt az Ügyfélnek továbbított Szerződés is kiköti. Ez esetben a már beiratkozott résztvevő vállalja, hogy 20 napon át megvárja, amíg összegyűlnek a szükséges beiratkozások, anélkül, hogy jogában állna bármilyen egyéb kártérítést vagy kártalanítást kérni. Abban az esetben, ha a szóban forgó tábor/rendezvény megkezdésének dátumától számított 20 napon belül nem lehetséges a tábor/rendezvény valamely olyan változatát felkínálni, amely a résztvevő számára elfogadható, a Kallós Zoltán Alapítvány teljes egészében, de minden egyéb pénzügyi büntetés nélkül vissza fogja téríteni a résztvevő által fizetett összeget. Arra az esetre vonatkozóan, ha a Szolgáltatónak sikerül megoldást találnia, vagy az előirányzott 20 nap alatt a beiratkozások száma kiegészül, a résztvevő vállalja az adott táboron/rendezvényen való részvételt. Amennyiben a résztvevő megtagadja a részvételt, ez a saját felelősségére hozott döntése eltörli a Kallós Zoltán Alapítvány kötelezettségét a tábor/rendezvény részvételi díjának a teljes visszatérítésére vonatkozóan.
  • Az intézményünk által szervezett táborra/rendezvényre történő regisztráció befejezése érdekében a Kallós Zoltán Alapítvány által kínált szolgáltatások értékének kifizetése előtt a résztvevő elfogadja az Ügyfél részére e-mailben elküldött szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket, a beiratkozási űrlapnak a tanfolyam résztvevője általi személyes kitöltése alapján, amelyre vonatkozóan az adatok helytelenségének esetén a teljes felelősséget vállalja. Az e-mail platform műszaki problémái vagy egyéb olyan okok felmerülése esetén, amelyek meggátolták a résztvevőt abban, hogy tudomást vegyen a Szerződés által előírt feltételekről, a résztvevőnek módjában áll a Szerződést közvetlenül az Alapítvány Weboldaláról letölteni annak az aloldalnak az aljáról, amelyen a fizetési lehetőséget is kiválasztotta. Ennek megfelelően a Kallós Zoltán Alapítvány nem vállalja a felelősséget az olyan utólagos panaszok esetén, amelyek abból adódnak, hogy a résztvevő nem tartotta be teljes egészében a Szerződésben szereplő előírásokat és feltételeket, tekintet nélkül az általa felhozott indokokra.
  • Egyetlen személyre szabott utalvány nem vonható össze más akciókkal vagy kedvezményekkel.

 

 • Felhasználóként, illetve Ügyfélként Ön megértette és elfogadja a következőket::

Tilos a kallosalapitvany.ro weboldalt az alábbi módokon vagy célokra használni:

 • a jelen dokumentum által előírt felhasználási feltételek megsértésével;
 • a bármely termék/szolgáltatás rendelési oldalán előírt felhasználási feltételek megsértésével;
 • az Ügyfél részére e-mailen elküldött, illetve a rendelési oldalon feltüntetett Szerződés által előírt általános szerződési feltételek megsértésével – a rendelés leadását követően;
 • bármilyen módon, amely sérti/sértheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket;
 • hamis vagy félrevezető információk terjesztése, félretájékoztatás, gyűlöletkeltés és hasonló célokra ;
 • bármilyen módon más személy felelősségére és nevében eljárva, különösen hamis nevek, hamis e-mail címek, hamis telefonszámok stb. felhasználásával;
 • illegális vagy erkölcstelen tevékenységek támogatására vagy eltitkolására;
 • bármilyen módon reprodukálva a Weboldal felületét annak érdekében, hogy félrevezessük a mi rendelkezésünkre álló Felhasználókat, Ügyfeleket vagy potenciális Ügyfeleket;
 • jogosulatlan hozzáférés megszerzése érdekében azokra az adatokra vonatkozóan, amelyeket látogatóink vagy ügyfeleink önként bocsátottak a rendelkezésünkre;
 • rosszindulatú programok vagy kódsoroknak a rendszerbe való bevezetésére;
 • illegális információk, termékek vagy szolgáltatások, illetve illegális tevékenységek eltitkolására szolgáló információk igénylésére;
 • az oldal különféle részeihez vagy alrészeihez, illetve az általunk biztosított termékekhez vagy szolgáltatásokhoz való, törvénytelen eljárások alkalmazása általi hozzáférés megszerzése érdekében.

FELELŐSSÉGÜNK

 • A jelen szakaszban foglalt Felhasználási feltételekre, valamint az oldalunk használatára vonatkozóan a Romániában hatályos törvények irányadók.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy ha szükségesnek ítéli, használhatja az online vitarendezési platformot, amely elérhető a Weboldal felületén, vagy panaszt tehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (ANPC) az esetleges jogviták és problémák rendezése érdekében.

Utoljára frissítve: 2021.05.02.

Kallós Zoltán Alapítvány