A hét tárgya-Ima világnapja


A hét tárgya-Ima világnapja

Az Ökumenikus Világimanap eredete az 1870 – es évekre nyúlik vissza. Az amerikai asszonyok XIX. századi kezdeményezésére indult, világnap 1920 – ban lett, időpontja: március első péntekje. Ebben az évben ez a nap március 1 – re esik.

A keresztény nők ökumenikus imanapján a békéért, az emberek közötti egyetértésért, a gyermekek jobb jövőjéért imádkoznak. Magyarország 1985 – ben csatlakozott a világot átfogó mozgalomhoz, az imanap előkészítéséért a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának női bizottsága felelős. E program elsődleges célja a ismeret átadása, ezáltal a közösségek megerősítése, kölönböző országok keresztény női csoportjai kapcsolatfelvételének elősegítése.

Minden esztendőben egy – egy ország női bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, amelyet elküld más országoknak, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását.

Akik elvállalják a felkészülést és országuk bemutatását, azok újra rálelnek értékeikre, összegyűjtik a történelmi, földrajzi, képzőművészeti, egyháztörténeti, felekezeti, társadalmi, gasztronómiai kincseiket, ezeket írásos és elektronikus formában rögzítik és sokszorosítják, s elküldik a  résztvevő országoknak.

Akik pedig megkapják ezeket az ismereteket, megismerkednek egy számukra alíg, vagy kevésbé ismert területével a világnak, a közösségek életén keresztűl. Sokkal értékesebb információkhoz jutnak, mintha egy jól szervezett turista úton vennének részt.

Az ima világnapja alkalmából a hét tárgya egy kép imádkozó csíksomlyói búcsúsokról.

Az alábbi linken többet is megtudhatnak róla: .

Kallós Zoltán Alapítvány